Päivitetty 13.7.2020. LiikKUVAT-palvelu koordinoi Galleria Pitkäniemen näyttelytoimintaa Tays Pitkäniemen psykiatrisessa sairaalassa. Etsimme 2-3 taidenäyttelykokonaisuutta esitettäviksi Pitkäniemessä sekä muissa mahdollisissa hoitolaitoksissa loppuvuonna 2020. Ensisijaisesti etsimme valokuva- ja videotaidetta.

Saimme 16 ehdotusta, joiden pohjalta jatkamme tarkempia neuvotteluja muutamien taiteilijoiden kanssa.  Kaikille asianosaisille on lähetetty sähköpostitse tieto joko teosten karsiutumisesta tai jatkoneuvottelutoiveista. Lämmin kiitos kaikista näyttelyehdotuksista!

NÄYTTELYHAKU

Ehdotuksia voi toimittaa sähköpostitse 15.6.2020 mennessä: i n f o (at) l i i k k u v a t . f i
Näyttelyhaku on suunnattu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen ryhmille.
Näyttelyvalinnat tehdään kesäkuun aikana.

TILAT JA PUITTEET

Tilat ja näyttelypuitteet vaihtelevat eri hoitolaitoksissa. Pitkäniemessä galleria on sairaalan päärakennuksen hallintokäytävällä. Käytävän päädyssä on kiinteä paikka videoprojisoinnille ja sivuseinillä siimaripustusmahdollisuus noin 10 keskikokoiselle valokuvateokselle. Galleria Pitkäniemi on avoinna yleisölle arkisin kello 8-15:30.

Muiden hoitolaitosten tilat varmistuvat kesän 2020 aikana.

Teostarjonnassa kannattaa huomioida hoitolaitostilojen luonne:
•    Voimakkaita äänimaisemia sisältäviä teoksia ei voida esittää.
•    Puitteet eivät ole museotasoiset, joten teosten kestävyys on huomioitava tarjonnassa.
•    Selailtavat teokset, kuten näyttelyyn liittyvät runo-, valokuva- tai taidekirjat sopivat hyvin kokonaisuuteen.

Näyttelyistä maksetaan Kuvasto-korvaus, AV-arkin esityskorvaus tai vastaava summa suoraan taiteilijalle. Korvausten suuruudet neuvotellaan kyseisten järjestöjen kanssa. Teosten rahtikulut ja taiteilijan kohtuulliset ripustusmatkakulut korvataan erikseen sovittavissa rajoissa.

KURATOINTI JA TUOTANTO

LiikKUVAT-palvelun hoitolaitosgalleriat toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston ja Taiteen edistämiskeskuksen sekä hoitolaitosten tuella. Näyttelyohjelman kuratoivat kuvataiteilija, arkkitehti Henrietta Lehtonen, valokuvataiteilija Liisa Mäkinen ja tuottaja Tuuli Penttinen-Lampisuo yhdessä. LiikKUVIA hallinnoi ja tuottaa Kallo Works osuuskunta yhteistyössä Valokuvakeskus Nykyajan kanssa.

Lisätiedot:
Tuottaja Tuuli Penttinen-Lampisuo
p. 050 535 8916, t u u l i . p e n t t i n e n – l a m p i s u o (at) k a l l o . f i